Het project “Internet of Things: Businesswaarde uit De Intelligente Zwerm” wordt in het kader van het Operationeel Programma EFRO, Tender Valorisatie C 2017, van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling financieel ondersteund door de Europese Unie.

Doelstelling en activiteiten van “De Intelligente Zwerm”

  • Binnen het Valorisatieproject “Internet of Things: Businesswaarde uit De Intelligente Zwerm” ontwikkelen en vermarkten we nieuwe vormen van intelligente oplossingen voor de verwerking en verrijking van grote hoeveelheden data, aangeleverd vanuit verschillende databronnen van samenwerkende MKB-ers, zoals IoT-netwerken.
  • Samen met MKB-ers zijn reeds prototypes van “Big Data” oplossingen ontwikkeld voor vier uiteenlopende marktsegmenten: voor gezond leven, energiegebruik, logistieke diensten en milieu-meetnetwerken.
    Binnen dit project gaan Target Holding en Rijksuniversiteit Groningen alsmede samenwerkende MKB-ers met hun data-gerelateerde business cases, gebruikmakend van de Proeftuin “Mining Big Data” aan de RUG, deze technologie doorontwikkelen voor (pre-)commerciële toepassingen.
  • We doorlopen met de MKB-partijen vier innovatie- en valorisatietrajecten, en valoriseren tegelijkertijd de Target-technologie van RUG en Target Holding voor MKB-toepassingen. In de toekomst kunnen we daarmee vraagstellingen vanuit het MKB sneller en goedkoper, lees: rendabel, oplossen.