Textmining is het proces om met computers waardevolle informatie te halen uit grote hoeveelheden tekstmateriaal. Teksten worden softwarematig gestructureerd en ontleed, getransformeerd, opgeslagen, en uiteindelijk geëvalueerd en geïnterpreteerd.

Met onze state-of-the-art textmining oplossingen bouwen we automatische tools om scheldwoorden of discriminatie te weren van het internet, om met ongestructureerde, incomplete en soms inconsistente informatie toch goede aanbevelingen te kunnen doen, om complexe datasets automatisch te ontdubbelen etc. Onze textmining technologie is taalonafhankelijk toepasbaar.