Privacy en veiligheid

Om u gebruik te laten maken van de website target-holding.nl is het nodig dat Target Holding bepaalde gegevens van u bewaart. Wij vinden het als verantwoordelijke erg belangrijk dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan, daarom behandelen de door u verstrekte informatie vertrouwelijk.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij uw gegevens verwerken. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met privacy@target-holding.nl.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het aanbieden van voor u passende informatie
  • Voor een analyse van uw gedrag binnen de website target-holding.nl om daarmee de website target-holding.nl te verbeteren en het aanbieden van informatie beter af te stemmen op uw behoefte.

Op basis van uw gegevens worden door de website target-holding.nl geen zelfstandige besluiten genomen met gevolgen voor uzelf of anderen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Mocht u gebruik maken van de website target-holding.nl zonder een persoonlijk account, dan registreren we slechts door u verstrekte gegevens slechts zolang als noodzakelijk is om u van dienst te zijn.

Ten behoeve van beveiliging van de website target-holding.nl wordt uw IP-adres opgeslagen; deze wordt wordt niet langer dan 1 maand bewaard.

Mocht worden vastgesteld dat iemand probeert functionaliteit te gebruiken die niet door de website target-holding.nl wordt geboden, dan kan dit als verdacht worden aangemerkt en zal het IP-adres maximaal 2 jaar worden bewaard voor beveiligingsdoeleinden.

Statistische informatie die is gebaseerd op uw gegevens zal bewaard worden, maar is niet terug te voeren naar u.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@target-holding.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevensbeveiliging

Al uw gegevens worden zorgvuldig beveiligd met de modernste technieken. Dat betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor partijen die er niets mee te maken hebben.

Als we uw gegevens delen met een andere partij (u leest hieronder waarom en wanneer we dat doen), dan eisen we dat die andere partij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en deze alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze worden gedeeld.

Mocht u twijfel hebben dat dit niet correct gebeurt, neem dan contact met ons op via privacy@target-holding.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Target Holding verkoopt uw gegevens niet aan andere partijen en deelt ze uitsluitend indien dit nodig is voor het goed functioneren van de website target-holding.nl of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We sluiten een verwerkersovereenkomst met alle partijen waarmee we uw gegevens delen. Met deze overeenkomst zorgen we ervoor dat deze partijen zorgvuldig met uw gegevens omgaan, want wij blijven verantwoordelijk voor bescherming van uw gegevens.

Cookies

Om te zorgen voor de goede werking van de website target-holding.nl wordt gebruik gemaakt van cookies.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, b.v. Google Analytics. Dergelijke cookies worden gebruikt om het gebruik van de website target-holding.nl te kunnen analyseren op basis van statistieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en u kunt vragen deze te laten corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek hiervoor kunt u richten aan privacy@target-holding.nl.