Target past kunstmatige intelligentie en machine-learning toe in uiteenlopende gebieden. Van energy & water management tot media & entertainment, healthy ageing en human capital.

Waardevolle kennis uit uw data halen

Target heeft dankzij de aanwezige kennis de mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan databronnen voor het bedrijfsleven toegankelijk te maken om er vervolgens waarde mee te genereren.

De Delphi architectuur, het Big Data Analytics framework van Target, is ontwikkeld om data te laten spreken. Delphi verzamelt data van heterogene bronnen. Deze data wordt verrijkt door patroonherkenning en kunstmatige intelligentie en vervolgens gevisualiseerd.

Ontdek het framework

Onze kerntechnologie

Target heeft jarenlang innovatieve Artificial Intelligence & Machine Learning oplossingen ontwikkeld op basis van de volgende kern technologieën:

Ziet of zoekt u ook kansen in uw data?

Target helpt u om deze kansen werkelijkheid te maken. We richten samen met u een inspiratieworkshop in, waarin we beginnen met een boeiende reis langs de oplossingen die Target in de markt heeft gezet, om uiteindelijk uit te komen bij de data vraagstukken die ‘hot’ zijn in uw organisatie.

Uit deze workshop komen typisch enkele concrete vraagstellingen die direct tot een korte termijn zichtbare resultaten leiden. 

Het vervolg op die workshop is een Proof-of-Concept (PoC) waarin Target samen met uw experts aantoont op een beperkte data set en binnen beperkte tijd dat we van tevoren gedefinieerde doelstellingen kunnen halen. Daarna kan een bredere uitrol op meer data van start gaan, hetzij als een service (SaaS), hetzij in een licentievorm, hetzij als transfer van intellectueel eigendom.

Cases

Internet of Things: Businesswaarde uit De Intelligente Zwerm

Het project "Internet of Things: Businesswaarde uit De Intelligente Zwerm" wordt in het kader van het Operationeel Programma EFRO, Tender Valorisatie C 2017, van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling financieel ondersteund door de Europese Unie.

Lees verder

Einde aan grof taalgebruik met behulp van zelflerende software

Een zelflerende tool die automatisch online discussies modereert en reacties online zet die het goedkeurt en reacties verwijdert die ongewenst zijn.

Lees verder